SAĞLIK YARDIM HİZMETLERİ

Ambulans Hizmeti

Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisi dünya sağlık örgütünün tanımladığı kriterlere göre ( 32 parametre ) ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisinin hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisinin ambulans veya refakatçi doktor ve Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli için gerekli organizasyonu yılda 1 kez 500 TL limit dahilinde ücretsiz olarak sağlayacaktır.

Teminatların aşılması durumunda aşılan meblağ kadar olan ödemeyi kart sahibi yapacaktır. Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Medikal Ekibi, Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisinin sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını;

Bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını ( kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b. ) Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisinin tedavisinden sorumlu olan doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. Hava ambulansı organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.


 

Tıbbi Bilgi Hizmeti

Hizmetten yararlanacak müşterisine ait konut içindeki sıhhi tesisat, direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara ( musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat hariç ) kadar ki kısmı kapsar. Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.


 

Eve Doktor ve Hemşire Gönderimi Hizmeti

Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisinin konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya hastalık durumlarında, konuta en yakın yerden doktor gönderimini organize edecektir. Bu teminat, sadece Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri müşterisi için ikamet konutu haricinde farklı konut veya işyerinde de geçerli olacaktır.


Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. Evde bakım hemşiresi ile ilaç uygulama, kan alımı, saatlik hemşire izlenimi gibi hizmetler organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar kart sahibine aittir.