KONUT YARDIM HİZMETLERİ

Çilingir Gönderim Hizmeti

Anahtarların çalınması, kaybedilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması durumunda, böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir.


İçerik

Görev

 • Anahtar kaybına bağlı dış kapının açılması,
 • Anahtar çalınmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Anahtarın içerde unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Anahtarın kapı arkasında unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Barelin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Kilidin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Hırsızlık amaçlı zarar verilmiş çalışamaz haldeki dış kapının açılması,

Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart kilit, barel, rozet vb. malzeme kullanılır.


Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni, kapı tokmağı vb.).


İstisnalar

 • Anahtarların kopya edilmesi,
 • İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,
 • İsteğe bağlı kapının açılması

 

Dâhili Su Tesisatı Hizmeti

Hizmetten yararlanacak müşterisine ait konut içindeki sıhhi tesisat, direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat hariç) kadar ki kısmı kapsar. Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.


Bu hizmet Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri, bu hizmeti yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 250 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.


İçerik

Arıza Tamir İşi

 • Sıva üstü veya altı pis su borularındaki sızıntı ve akıntının tamiri,
 • Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan temiz su borunun tamiri,
 • Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan kalorifer borunun tamiri,
 • Radyatörlerde meydana gelen akıntı ve sızıntıların tamiri,
 • Patlayan spiral (fleksi) boruların tamiri,
 • Küvet, lavabo, kozet gider pis su akıntılarının tamiri,
 • Küvet ve lavabo sifon akıntı ve sızıntı tamiri,
 • Yer gideri (sifonu) sızıntı ve akıntının tamiri,

Arızaya Bağlı Parça Değişimi

 • Patlayan spiral (fleksi) boruların değişimi,
 • Kırılan tuvalet taşının, klozetin, rezervuarın ve lavabonun yenisi ile değiştirilmesi (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşteri tedarik eder),
 • Arızalı batarya, musluk, ara musluk değişimi (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşteri tedarik eder),
 • Radyatör değişimi değişimi (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşteri tedarik eder),

Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart temel su tesisat malzemesi kullanılır (su borusu, gider borusu, spiral vb.).


Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşteri tarafından karşılanır (batarya, musluk, küvet, lavabo, klozet, rezervuar vb.).


İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.

 • Konut içerisindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
 • Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer donanımların sızıntı veya kırılmasından kaynaklanmış dahi olsa)
 • Kırım sonrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri.
 • Su borularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları vb. sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri,
 • Hasar kaynağı (tesisat) Hizmetten yararlanacak müşteri konutunda olsa dahi, binanın ortak kullanım veya üçüncü şahısların (komşuların) kullanım alanlarında vereceği hasarın tamiri kapsam dışıdır.
 • Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat Hizmetten yararlanacak müşterinin kullanım alanında olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir.
 • Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.
 • Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.

 

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Hizmetten yararlanacak müşterisine ait konut içindeki elektrik tesisatı, konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar.


Hasarın kayanağı konutun içinde bulunduğu sürece elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri tesisatı çalışır hale getirmek ve gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı elektrikçisini gönderecektir.


Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 250 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmet Türkiye genelinde verilmektedir. Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz 7/24 sağlanmaktadır.


İçerik

Arıza Tamir İşi

 • Herhangi noktadaki elektrik tesisatındaki arızanın tamiri,
 • Lamba duyunun tamiri,
 • Tavan armatürünün tamiri,
 • Kısa akım rölesinin tamiri,
 • Buhat kutusunda meydana gelen arızanın tamiri,
 • Elektrik anahtarının tamiri,
 • Elektrik prizinin tamiri,
 • Dimmer elektrik anahtarının tamiri,
 • Sigortanın tamiri,
 • Sigorta kutusunun tamiri,

Arızaya Bağlı Parça Değişimi

 • Arıza sonrası hasar gören lamba sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)
 • Arıza sonrası hasar gören spot lamba sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)
 • Arıza sonrası hasar gören elektrik anahtarı sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)
 • Arıza sonrası hasar gören priz sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)
 • Arıza sonrası hasar gören topraklama sortisinin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)
 • Arızalı duy, elektrik armatür, kısa akım rölesi, elektrik anahtarı, priz, dimmer, spot, sigorta vb. malzemenin değişimi, (malzemeyi Hizmetten yararlanacak müşterisi tedarik eder)

Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart temel elektrik tesisat malzemesi kullanılır.


Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşterisi tarafından karşılanır (elektrik anahtarı, priz, dimmer, duy, spot, sigorta, kısa akım rölesi vb.).


İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:

 • Elektrik anahtarı, priz, duy, her türlü lamba/florasan, her türlü elektrik sigortası, kısa akım rölesi vb. elektrik tesisatından bağımsız yardımcı malzemelerin değiştirilmesi,
 • Elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olsa dahi elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları vb. cihazların tamiri,
 • Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri,
 • Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması,
 • Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
 • Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.

 

Cam İşleri Hizmeti

Konutun dış cephesinde bulunan camların dış nedenlerden dolayı kırılma ya da çatlama sonucu hasar görmesi durumunda, Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir. Bu hizmet mesai saatlerinde Türkiye genelinde verilmektedir.


Teminatların aşılması durumunda aşılan kısmın ödemesi Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık hizmet vadesince yılda 1 kez olmak kaydıyla olay için 250 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.


İçerik

Değiştirme

 • Kırılmış veya çatlamış düz camların değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış buzlu camların değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış cam kapının değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış çift (ısıcam) camın değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış özel nitelikli camların (temperli-damperli, renkli, lamine vb.) değiştirilmesi

Birebir yakın ürün baz alınır. Sözleşme kapsamında ve limitler dâhilinde kalmak üzere standart cam malzeme kullanılır.


Aksesuar malzemeler asistans sözleşme kapsamı dışında olup Hizmetten yararlanacak müşterisi tarafından karşılanır (cam kapı motoru-makinası, cam kapı aksesuarları, cam üzeri reklam boyama/yapıştırmaları vb.).


İstisnalar

 • Ayna benzeri ürünlerin değiştirilmesi,
 • Vitray benzeri sanat işçiliği gerektiren ürünlerin değiştirilmesi,

 

Kuru Temizleme Hizmeti

Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri aracılığı ile Hizmetten yararlanacak müşteriler eşyalarını kuru temizlemeye verebililer. Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık kuru temizleme hizmetini 55 ilde organizasyon olarak vermektedir. Hizmetten yararlanacak müşterinin eşyaları evden alınıp kuru temizleme hizmeti gerçekleştirilip tekrar adrese teslim edilmektedir.


Kuru temizleme hizmeti Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından mesai saatleri içerisinde verilmektedir. Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri bu hizmeti organizasyon olarak vermektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir.


 

Temizlik Hizmeti

Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri ev, ofis temizliği, halı koltuk yıkama, iç- dış cam temizliği, inşaat sonrası temizlik, su baskını, zemin yıkama ve cila gibi hizmetleri organizasyon olarak Hizmetten yararlanacak müşterilerine sunmaktadır.


Temizlik hizmeti Türkiye genelinde verilmektedir. Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri bu hizmeti organziasyon olarak vermektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.


 

Tamirat ve Tadilat Hizmeti

Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin uzman kadrosu ev ve ofisin her türlü tamirat ve tadilat işlerini hızlı ve zamanında çözer. İşlemlerde oluşacak her türlü hasara karşı sigortalarımız bulunmaktadır. Bu hizmetimiz Türkiye genelinde verilmektedir.


Ücretsiz keşif için 48 saat önceden randevu alınması gerekmektedir. Bu hizmetimiz organizasyon olarak verilmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.


Kapsam

 • Zemin döşeme, fayans, karo, mermer işleri
 • Laminat parke döşeme
 • Parke sistre ve cila uygulamaları
 • Demir yapım ve tadilat işleri
 • Beton dökme ve tadilat işleri
 • Sıva yapım ve tadilat işleri
 • Şali yapım ve tadilat işleri
 • Çatı yapım ve tadilat işleri
 • Alçıpan asma tavan uygulamaları
 • Taşyünü asma tavan uygulamaları
 • Bölme duvar uygulamaları
 • Metal asma tavan uygılamaları
 • Lamel asma tavan uygulamaları
 • Alçımatik alçı sıva uygulamaları
 • Kartonpiyer
 • Stropiyer
 • Mantolama

 

Boya/ Badana Hizmeti

Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin deneyimli ve tecrübeli personeli ile ev ve iş yerlerinin boya ve badana işleri gerçekleştirilir. Bu hizmet Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından organizasyon olarak Türkiye genelinde verilmektedir.


Ücretsiz keşif için Maksimum Asistanlık Sağlık ve Danışmanlık müşteri hizmetlerini arayarak 48 saat önceden randevu alınması gerekmektedir. Organizasyondan doğan masraflar Hizmetten yararlanacak müşteriye aittir. Bu hizmetimiz mesai saatlerinde sağlanmaktadır.


Kapsam

 • İç cephe su bazlı silikonlu boya uygulamaları
 • Plastik boya uygulamaları
 • Saten boya uygulamaları
 • Dekoratif boya uygulamaları